Dla dziecka

Jak podkreślają psychologowie, okres przedszkolny jest najbardziej twórczym i wpływającym na dalsze umiejętności dziecka etapem…

Kiedy różnica wieku między dwójką dzieci jest niewielka, ale jednocześnie sprawia, że starsza pociecha chce dostosować…