Inne

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej przepisy określające wymogi w budownictwie są coraz bardziej rygorystyczne. Współczynniki…

W krajach skandynawskich, a w szczególności w Norwegii budownictwo z materiałów drewnianych jest bardzo szeroko rozpowszechnione. Drewniane…

Bardzo ważnym aspektem przy projektowaniu i wykonaniu każdego obiektu jest odpowiedni dach. Dach odgrywa bardzo ważną rolę przy obliczaniu…