Wielu rodziców decyduje się posłać swoją pociechę do przedszkola niepublicznego, wskazując na wiele atutów. Najczęściej wymienianym jest lepsze przygotowanie do szkoły, kształtowanie charakteru – w szczególności u niesfornych, nadpobudliwych malców czy tolerancję i poszanowanie względem innych dzieci i dorosłych. Tak naprawdę, zalet przemawiających na korzyść takiej placówki jest wiele. I można by je mnożyć godzinami.

Przedszkole niepubliczne a rozwój i talenty

Program edukacyjny jest tak dopasowany, aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom dzieci w różnym wieku. Kształtowanie znajomości języka polskiego obok wyobraźni jest na porządku dziennym i odbywa się w formie zabawy. Nie od dziś bowiem wiadomo, że w taki sposób malec najszybciej przyswaja nowe umiejętności. Nie sposób pominąć rozwoju zdolności manualnych, które odbywają się poprzez liczne prace plastyczne obejmujące rysowanie, lepienie czy wycinanie, które w przyszłości sprzyjają kształtowaniu umiejętności pisania. W przedszkolu niepublicznym prowadzone są zajęcia edukacyjne oswajające dzieci z literami, słowami, a w dalszym etapie – czytaniem. Obok kształtowania języka ojczystego, równie istotne są zajęcia matematyczne, przyrodnicze czy rytmiczne, w trakcie których rozwija się koordynacja ruchowa i uwrażliwienie na muzykę. To często na tym etapie zauważyć można szczególne talenty dziecka, które stopniowo rozwijane, zbierają swoje żniwo w przyszłości.

W środowisku rówieśniczym...

Co więcej, przedszkole niepubliczne gwarantując swoim wychowankom kontakt z rówieśnikami, bierze bezpośredni udział w kształtowaniu pozytywnych relacji, niezwykle przydatnych w dorosłym życiu. To właśnie za murami przedszkola tworzą się pierwsze przyjaźnie, niekiedy miłostki, dlatego tak ważne jest kształtowanie w dziecku świadomości, na czym polega dobry kontakt z drugim człowiekiem.

Przedszkole niepubliczne a przygotowanie do szkoły

Placówka odgrywa szalenie istotny wpływ na życie szkolne. Przygotowuje bowiem malucha do rozpoczęcia kształcenia. Wszystko dzięki oswajaniu z literkami i cyferkami, co w dalszej mierze wywiera nieoceniony wpływ na naukę czytania, pisania i liczenia. Przybliża przedszkolakowi świat, w którym żyje. Kształtuje motorykę poprzez liczne zajęcia sportowe, rytmiczne i taneczne. A prace plastyczne rozwijają umiejętności artystyczne. Nie bez znaczenia pozostaje odpowiednie reagowanie na polecenia nauczyciela. Malec uczy się, że jest częścią grupy, której przewodniczy opiekun. I to jego należy słuchać. Mając tak ogromny bagaż wiedzy i zdolności, rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie nie będzie stanowiło trudności.